Oficjalny profil ZKwP Oddział Gdańsk

❗❗❗ Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy i przypominamy, że oficjalnym profilem Oddziału ZKwP Gdańsk jest ten profil Facebook,
a oficjalną stroną www jest strona https://zkwp-gdansk.pl/.
 
➡ Inne profile społecznościowe oraz strona www podszywające się pod oddział ZKwP Gdańsk i nieprawnie wykorzystujące znak graficzny oraz nazwę Związku Kynologicznego w Polsce są profilami wprowadzającymi w błąd i używającymi symboli i logotypów ZKwP bezprawnie.
 
 
➡ Zgodnie z artykułem 120 Ustawy o Prawie własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zm.) logo to znak towarowy, którym może być każde oznaczenie dające się przedstawić w sposób graficzny. Logo jest prawnie chronionym, niepowtarzalnym elementem produktu lub też innym przedstawieniem symbolu, marki, stowarzyszenia, organizacji.
Definicję naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy podaje przepis art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, zgodnie z którym jest to bezprawne używanie znaku towarowego w obrocie gospodarczym.
Naruszenie prawa występuje już wówczas, gdy zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
Podsumowując, zgodnie z powyższymi przepisami, zawartymi w Ustawie Prawo własności przemysłowej oraz Ustawie dotyczącej zwalczania nieuczciwej konkurencji, posługiwanie się bez uprawnień (czyli licencji) cudzym znakiem towarowym stanowi naruszenie prawa. Uprawniony do znaku towarowego może wysunąć szereg roszczeń w stosunku do naruszającego jego prawa do logo.