opłaty

Opłaty na rzecz Związku w obowiązujące w 2021 roku

Rodzaj opłaty Opłata
 składka członkowska na rok 2021 70 zł
wpisowe 50 zł
rejestracja psa 30 zł
rodowód krajowy 60 zł
nostryfikacja, wpis do Księgi Wstępnej 60 zł
duplikat rodowodu krajowego, KW 30 zł
wymiana rodowodu krajowego z powodu zmiany właściciela 30 zł
nowy wydruk rodowodu, KW (uszkodzenie, korekta danych w metryce) 30 zł
wymiana rodowodu (zmiana przynależności do odmiany rasowej) 30 zł
rodowód krajowy w trybie ekspresowym 300 zł
rodowód eksportowy 120 zł
duplikat rodowodu eksportowego, KW 60 zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela 60 zł
wymiana rodowodu eksportowego z powodu zmiany właściciela
z potwierdzeniem rejestracji
30 zł
nowy wydruk rodowodu eksportowego, KW
(uszkodzenie, korekta danych w metryce)
60 zł
wymiana rodowodu eksportowego
(zmiana przynależności do odmiany rasowej)
60 zł
przydomek hodowlany (rejestracja nowego przydomka w ZG i FCI) 120 zł
przydomek hodowlany (rejestracja starego przydomka w FCI) 60 zł
duplikat przydomka hodowlanego 60 zł
zmiany w obrębie przydomka hodowlanego 120 zł
potwierdzenie badania w kierunku dysplazji (HD/ED) 30 zł
karta krycia 30 zł
karta miotu 25 zł
metryka 30 zł
przegląd miotu 15 zł
dojazd na przegląd miotu w hodowli pokrywa hodowca
(opłata za 1 km licząc od siedziby oddziału do miejsca hodowli)
0,8358 zł
testy psychiczne 80 zł
przegląd hodowlany owczarków niemieckich i testy 100 zł
dyplom Championa Polski, Młodzieży (opłata na rzecz ZG) 60 zł
Certyfikat użytkowości (opłata na rzecz ZG) 50 zł
egzamin asystencki 70 zł
egzamin sędziowski teoretyczny 150 zł
egzamin sędziowski praktyczny 150 zł