Ważne informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia 11.08.2021

❓ Kto może uczestniczyć w Walnym zgromadzeniu?
➡️ z głosem decydującym – pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
➡️ z głosem doradczym – członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.
 
❓ Kto nie może?
➡️ osoby zawieszone w prawach członka Związku.
 
 
☢️ Przypominamy również, że w związku z epidemią i przepisami regulującymi zachowania w przestrzeni publicznej, prosimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego dystansu oraz o posiadaniu maseczki 😷
walne zgromadzenie zkwp