zarząd

POZNAJ

władze oddziału

Monika Hrycyk

Wiceprzewodnicząca

ds. hodowlanych

+48 605 039 923

Oskar Piechocki

Skarbnik

+48 605 977 334

Jana Gliniecka

Sekretarz

+48 606 677 687