Zawiadomienie o zwołaniu obrad Walnego Zgromadzenia członków oddziału

Zarząd Oddziału Gdańskiego Związku Kynologicznego w Polsce uprzejmie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Członków Oddziału z wyborami członków zarządu oraz delegata na Zjazd Delegatów odbędzie się 11 sierpnia 2021 r. w Ogólnokształcącym Liceum Programów Indywidualnych przy ul. Polanki 124 w Gdańsku o godz. 18:00.